Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Als onderdeel van het ST-beleidsplan wordt door de TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken deelgenomen aan het jaarlijkse CIB-W062 symposium. CIB staat voor International Council for Research and Innovation in Building and Construction. Het congres dient om wereldwijd kennis uit te wisselen op het gebied van sanitaire installaties, ht platform voor deelnemers uit verschillende landen om de resultaten van hun onderzoek te presenteren. In september 2012 organiseerde de Heriot Watt Universiteit in Edinburgh het symposium. Professor Masayuki Otsuka presenteerde de resultaten van testen met een closetcombinatie met een spoelvolume van 4 liter.

Onder invloed van verschillende maatschappelijke ontwikkelingen, zoals duurzaam bouwen en duurzaam watergebruik, wordt meer en meer het gebruik van waterbesparende closetcombinaties gestimuleerd. Bij het duurzaamheidskenmerk Breeam wordt het gebruik van maximaal vier liter spoelvolume zelfs gehonoreerd met extra punten. De ontwerper ziet hier waarschijnlijk over het hoofd dat de kleine hoeveelheid spoelwater consequenties heeft voor de stroming in het afvoerstelsel. Want wat is de invloed op de transportafstand van toiletpapier en fecalin in het leidingnet? Vergroot een kleine hoeveelheid spoelwater de kans op verstoppingen?

Auteur(s): Prof. M. (Masayuki) Otsuka, Kanto Gakuin University, JapanVertaling en bewerking: W.G. van der Schee, Wolter & Dros en lid TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken; W.J.H. Scheffer, lid TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken

Lees meer in de PDF