Terug naar de kennisbank

Verwarmen met waterstof is meer dan een niche-oplossing

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

We moeten onze gebouwde omgeving zo snel mogelijk zonder fossiele brandstoffen van energie voorzien. Verwarming, koeling en elektriciteit mogen we straks niet meer met gas of kolen produceren. Duurzaam opgewekte elektriciteit en duurzame warmte zijn belangrijke alternatieven. Maar er gloort ook een kansrijke en voorname rol voor duurzaam opgewekte waterstof. En die kansen zijn mogelijk veel groter dan we nu kunnen voorzien.

Waterstof is als energiedrager al jaren in gebruik en voor vele toepassingen. In de industrie vooral,
en ook in de automotive en scheepvaart, maar nog niet of nauwelijks in de gebouwde omgeving.
Daar willen verschillende marktpartijen de komende jaren verandering in aanbrengen. Met de groeiende noodzaak om zo snel als mogelijk van fossiele brandstoffen los te komen, hebben we niet de luxe om potentiële, klimaatneutrale energiedragers links te laten liggen. Vandaar dat begin 2019 in de Rotterdamse deelgemeente Rozenburg de 1e woningen met pure waterstof zullen worden verwarmd.