Terug naar de kennisbank

Vervuiling bij de afvoertrechter

Invloed op afvoercapaciteit UV-systeem

Als onderdeel van het TVVL ST-beleidsplan wordt door de Expertgroep Sanitaire Technieken deelgenomen aan het jaarlijkse CIB-W062-symposium. CIB is de Franse afkorting voor International Council for Research and Innovation in Building and Construction. Het congres is opgezet om wereldwijd kennis uit te wisselen op het gebied van sanitaire installaties. In september 2011 organiseerde de universiteit van Aveiro in Portugal het symposium. Deelnemers uit verschillende landen presenteerden de resultaten van hun onderzoek. De Drainage Research Group van de Heriot Watt University in Edinburg in Schotland doet veel onderzoek naar de werking van hemelafvoerwatersystemen. Dit artikel gaat in op een onderzoek naar de invloed van ver-vuiling bij de afvoertrechter op de afvoercapaciteit van een UV-systeem.

De afkorting UV staat voor de Finse woorden Umpi Virtaus, dat gesloten stroming betekent. Het UVsysteem werkt als een drukleidingsysteem, waarbij gebruik wordt gemaakt van de beschikbare valhoogte tussen de speciale afvoertrechter en het einde van het systeem, waar het overgaat in het zogenaamde traditionele systeem (vrij verval). De toepassing van het UVsysteem voor het afvoeren van hemelwater is de afgelopen decennia toegenomen, aangezien het een efficint afvoersysteem is voor gebouwen met relatief grote dakoppervlakken. Het UVsysteem is in staat grote hoeveelheden hemelwater af te voeren op voorwaarde dat de instroom van de afvoertrechter overeenkomt met de ontwerp regenintensiteit. De Intergovernmental Panel on Climate Change voorspelt dat de omgevingstemperatuur in Engeland globaal met 0,2 C per decennium zal stijgen met meer extreme buien als gevolg. Het is daarom van groot belang dat alle afvoertrechters voldoende water krijgen toegevoerd en dat de toevoer naar een trechter niet wordt belemmerd door bijvoorbeeld vervuiling of andere obstakels. Dit artikel beschrijft onderzoek in het veld, gevolgd door onderzoek met laboratoriumopstellingen, naar de invloed van vervuiling bij afvoertrechters op de af te voeren volumestroom. Het betreft hier een onderdeel van een groter onderzoek aan de HeriotWatt Universiteit, met de doelstellingen om de invloed van de klimaatverandering op de prestatie van UVsystemen te bepalen en een simulatieprogramma Roofnet voor UVsystemen te ontwikkelen.

Auteur(s): R.K. (Richard) Beattie, Drainage Research Group, The School of the Built Environment, Heriot Watt Universiteit, SchotlandVertaling en bewerking W.G. (Walter) van der Schee, Wolter & Dros en W.J.H. (Will) Scheffer, TVVL Expertgroep ST

Lees verder in PDF.