Terug naar de kennisbank

Vervolgonderzoek urinesteenvorming in verzamelafvoerleiding urinoirs

Op het CIB W062 symposium is een presentatie gehouden over een vervolgstudie, uitgevoerd door de Japanse sanitair fabrikant Toto in samenwerking met de
Kanto-Gakuin Universiteit, naar de vorming van urinesteen in de verzamelleiding (liggende afvoerleiding) van in serie aangesloten urinoirs in de praktijk. Deze studie
is een vervolg op de studie die op het CIB symposium van vorig jaar in Kosice werd gepresenteerd waarvan een bewerking in het maart-nummer van TVVL Magazine is opgenomen.

Zoals in het artikel van het maart-nummer van TVVL Magazine [1] al werd benoemd, ontstaat er onherroepelijk urinesteen in de verzamelafvoerleiding direct na de aansluitingen daarop van de urinoir-toestelleidingen. In de dit jaar op het CIB W062 symposium gepresenteerde studie [2] is er gekeken hoe groot het probleem
in de praktijk is en hoe dit overeenkomt met de resultaten van de testopstelling.