Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Energiegebruik in nieuwe normen verwerkt

Toetsing in de praktijk, nieuwe ontwikkelingen en inzichten maken het zinvol om bestaande normen tegen het licht te houden. Zo is voor de verlichting van werkplekken een nieuwe versie van NEN-EN 12464-1 verschenen: Licht en verlichting . Werkplekverlichting . Deel 1: Werkplekken binnen. Ook is de Nederlandse norm NEN 3087 over visuele ergonomie geheel herzien en een goede aanvulling geworden op de Europese verlichtingsnorm. Verder is de Praktijkrichtlijn NPR 3437 Ergonomie. Visuele aspecten van getinte beglazing in de werkomgeving ingetrokken. Ten slotte is NEN 2916 vervangen door NEN 7120: een norm over het energiegebruik van verlichting in relatie tot de energieprestatie van gebouwen.

HERZIENE NEN-EN 12464-1
Om bij een juist verlichtingsniveau bepaalde activiteiten in gebouwen uit te kunnen voeren moet worden voldaan aan NEN-EN 12464-1: ‘Licht en verlichting – Werkplekverlichting – Deel 1: Werkplekken binnen’. De eerste versie verscheen in 2003. Sinds juni van dit jaar is de herziene versie van toepassing geworden. Deze is vooralsnog alleen in het Engels beschikbaar. Voor het eind van het jaar zou een Nederlandstalige versie moeten verschijnen. Inmiddels heeft de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSvV) gezorgd voor een goede Nederlandstalige toelichting op deze Europese norm en op alle wijzigingen. In de gereviseerde norm wordt een aantal verlichtingscriteria aangegeven. Op basis hiervan is het mogelijk om bepaalde werkzaamheden efficiënt uit te voeren. Hiertoe zijn minimumwaarden opgenomen voor de verlichtingssterkte van werksituaties en de kleurweergave en maximumwaarden voor de mate van verblinding. De norm behandelt niet alleen de kwantitatieve maar ook de kwalitatieve aspecten van de verlichting. Uitgangspunt is dat voor het lichtontwerp aan tenminste twee menselijke behoeften moet zijn voldaan: visueel comfort en visuele prestatie. Om dit te kunnen realiseren moeten de kleuren van omgeving, voorwerpen en menselijke huid natuurlijk en realistisch worden weergegeven. Hiervoor zijn lichtkleur en kleurweergave van groot belang. Ook moeten de lichtkleur en kleurweergave zodanig zijn gekozen dat veiligheidskleuren altijd zichtbaar en herkenbaar zijn. Een goed verlichtingsontwerp is gericht op een goed prestatierendement van de mens en het (langdurig) verantwoord ondersteunen van de visuele taak. Hierbij wordt nadrukkelijk gestreefd naar visueel comfort. Binnen dit raamwerk geeft de norm aan de ontwerper alle esthetische en technische vrijheid. De norm heeft niet tot doel specifieke eisen te stellen voor veiligheid en gezondheid van werkende mensen. Ook is de norm niet opgezet in het kader van artikel 137 van het EC-verdrag. Ter informatie kan worden vermeld dat dit verdrag gestage verbetering beoogt van levensomstandigheden en arbeidsvoorwaarden, onder andere met betrekking tot verbetering van het arbeidsmilieu. Voor wat betreft de veiligheid voorzien de aangegeven eisen hier in het algemeen al in.

Auteur(s): Ing. R. (Rienk) Visser – PLDA

Lees meer in de PDF