Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Een aantal oorzaken en gevolgen

Bij veel gekoeldwaterinstallaties (GKW-installaties) blijft het waterzijdig temperatuurverschil in deellast achter bij de verwachtingen. In veel gevallen is de retourwatertemperatuur te laag, het debiet te hoog en kan de koelmachine niet maximaal belast worden. Zon bedrijfssituatie moet zeker worden voorkomen voor systemen waarin het temperatuurverschil bepalend is voor de goede werking, bijvoorbeeld bij warmte- en koudeopslag (WKO). In dit artikel wordt een aantal oorzaken genoemd die het waterzijdig temperatuurverschil in deellast verlagen. Voorbeelden geven aan wat de invloed is op het waterzijdig debiet.

Voor een maximale besparing op het transportdebiet is het van belang dat het waterzijdig temperatuurverschil stijgt bij een afnemende vermogensvraag (deellast), waardoor de koelmachine in vollast kan functioneren [1]. Dit is in figuur 1 weergegeven als het Favorable (gewenste) temperatuurverloop in deellast [2]. Er zijn oorzaken aan te wijzen die de retourwatertemperatuur verlagen en een verzamelnaam voor deze klachten is het Low Tsyndrome (laag Tkwaal). De definitie hiervan luidt: A condition whereby a low chilled water return temperature (CHR) causes an excessive amount of chilled water to circulate to meet system cooling loads and chillers receiving the low temperature CHR cannot be loaded to their design capacity [3]. De vertaling luidt: een situatie waarbij een lage retourwatertemperatuur leidt tot een excessief debiet over de gebruikers om aan de koelvraag te voldoen en waardoor de koelmachines die de lage retourwatertemperatuur ontvangen het ontwerpvermogen niet kunnen leveren. Dit verschijnsel komt voor bij de meeste GKWinstallaties in de Verenigde Staten.

Auteur(s): Ir. A.H.T.M. (Alet) van den Brink, Kropman Installatietechniek; ir. G. (Gert) Boxem, dr.ir. A.W.M. (Jos) van Schijndel, Technische Universiteit Eindhoven

Lees meer in de PDF