Terug naar de kennisbank

Verbetering onderhoudscon tracten Rijksgebouwendienst

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De Rijksgebouwendienst wil de dienstverlening door de markt bij het beheer en onderhoud van haar gebouwen verbeteren. In de dagelijkse praktijk van de (geïntegreerde) contracten blijkt dat er veel misverstanden  bestaan tussen de Rijksgebouwendienst, gebouwgebruiker en dienstverlenende partijen die terug te voeren zijn op het elkaar niet verstaan. Daarbij komt voor dat zowel de Rijksgebouwendienst als marktpartijen onderling niet éénduidig zijn over begrippen en wijze van uitvragen. De Rijksgebouwendienst heeft dit fenomeen met enkele marktpartijen besproken en wil een oplossing bedenken. Dit kan ze echter niet alleen. Het  doorontwikkelen van met name de uitvraag van  inspanningscontracten, prestatiecontracten en  maincontracting  in samenspraak met de marktpartijen is noodzakelijk.
 

Deze overleggen resulteerden in de wens van zowel de Rijksgebouwendienst als de marktpartijen om  de uitvraag beter onderling af te stemmen en zo  te komen tot een soepeler verloop van de contractperiode en lagere transactiekosten tijdens aanbesteding en contractbeheersing. De instrumenten die hiervoor in dit project ontwikkeld worden dienen dan ook een brede draagvlak in de markt te hebben.  Dit wordt bereikt door een brede participatie van dienstverlenende bedrijven en de Rijksgebouwendienst alsmede een open communicatie van de resultaten uit dit initiatief. Een onderdeel van deze communicatie vormt dit artikel. Hiermee wil de projectgroep graag bekendheid geven aan dit initiatief, de werkwijze en de status van het project. Daarnaast vormt dit artikel een oproep aan de lezer om feedback of suggesties te geven over de verschillende instrumenten in dit project.
 

Auteur(s): Drs.ing. A.P.W.M. (Arjan) Schrauwen, projectcoördinator ISSO

Lees meer in de PDF