Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Binnenluchtkwaliteit heeft de belangstelling van het Nederlands Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Een grote campagne is in 2005 gestart om het publiek bewust te maken van de gevaren voor de gezondheid als resultaat van slechte ventilatie in woningen. Verontreinigingsniveaus zijn binnen vaak hoger dan buiten. Gezien het feit dat Nederlanders bijna 90 % van de tijd binnenshuis doorbrengen is een goede binnenluchtkwaliteit erg belangrijk. De binnenluchtkwaliteit op scholen is van bijzonder belang, omdat kinderen extreem gevoelig zijn voor de gevolgen van een gebrekkige luchtkwaliteit. De binnenluchtkwaliteit op scholen moet voldoen aan de basisvereisten en dient als hoge prioriteit te worden beschouwd, omdat [10]: (1) kinderen gevoeliger zijn omdat zij fysiek nog in ontwikkeling zijn en eerder nadeel ondervinden van verontreinigingen in de binnenlucht, deze groeiprocessen zijn teer en gevoelig voor verstoring, (2) kinderen de meeste stoffen die giftig zijn voor het milieu minder goed kunnen metaboliseren en uitscheiden dan volwassenen, (3) kinderen relatief gezien zwaarder worden blootgesteld aan giftige stoffen, omdat zij in verhouding met hun lichaamsgewicht grotere luchtvolumes inademen. Een goede binnenluchtkwaliteit in klaslokalen bevordert het vermogen van kinderen om te leren. Een gebrekkige binnenluchtkwaliteit in scholen beïnvloedt de prestatie en aanwezigheid van leerlingen, voornamelijk doordat verontreinigingen van de binnenlucht effect hebben op de gezondheid [12].

Er zijn vele normen en richtlijnen opgesteld door internationale gezondheidsorganisaties, industriële organisaties en overheden om te zorgen voor een goede binnenluchtkwaliteit door middel van ventilatie. Ventilatienormen stellen ofwel eisen aan de hoeveelheid toevoerlucht van buitenaf (volume per tijd per persoon), ofwel aan het ventilatievoud (h-1), of aan beiden. Nederlandse scholen dienen te voldoen aan het Bouwbesluit, dat voor een klaslokaal een minimale ventilatie voorschrijft van 2,8 l/sm2 bij een bezettingsgraad van 1,3 tot 3,3 m2 vloeroppervlak per persoon.

Auteurs: Prof.ir.W. Zeiler en G. Boxem, Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Nederland
Vertaling van “Ventilation of Dutch schools; an integral approach to improve design”, door ir. P.M. Briggen, afgestudeerd bij de unit Building Physics & Systems van de TU Eindhoven.
Lees meer in de PDF