Terug naar de kennisbank

Veiliger leidingwater door nieuwe kraantechnologie

In 2013 overleden alleen al in Europa en de Verenigde Staten, 136.000 mensen ten gevolge van zorggerelateerde infecties (Centers for Disease Control 2013). Zorggerelateerde infecties worden onder andere opgelopen bij gebruik van wastafel- en douchemengkranen. Toepassing van specialistische mengkranen met nieuwe kraantechnologie kan het risico op besmettingen aanzienlijk verminderen. Daarom heeft Rada een volledig nieuwe serie wastafel- en douchemengkranen ontwikkeld. Een serie waarbij elke verbinding, elk oppervlak en elk onderdeel er aan bijdraagt om het risico van besmetting door ziekteverwekkende bacteriën in leidingwater te reduceren.

Internationaal worden besmettingen door legionella- en pseudomons bacteriën en verbrandingsgevaar, gezien als de belangrijkste risicofactoren voor gebruikers van leidingwaterinstallaties. Bij de ontwikkeling van de mengkranen met de nieuwe kraantechnologie, werd gefocust op deze risicofactoren bij gebruik van wastafel- en douchemengkranen in de zorgomgeving. Wereldwijd werden hiervoor meer dan 100 experts, werkzaam in de zorg, of betrokken bij installaties in de zorg, uitgebreid geinterviewd. De expertgroep bestond onder andere uit facility managers, installatiebeheerders, installatie-adviseurs, infectiedeskundigen, chirurgen, verplegend personeel, schoonmaaksters en patiënten. Uiteindelijk is er ruim 5 jaar gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe Rada Intelligent Care, digitale serie mengkranen.