Terug naar de kennisbank

Vehicle-to-Grid: het tankstation of de energiecentrale van de toekomst, of beide?

Begin 2018 zijn in Amsterdam publiek toegankelijke laad-palen geïnstalleerd die niet alleen elektriciteit voor auto’s laden, maar tegen een vergoeding, ook terugleveren aan het energienet. Met deze Vehicle-to-Grid technologie (V2G) kunnen elektrische auto’s in de toekomst elektriciteit beschikbaar maken die voor het dagelijkse elektriciteitsgebruik gebruikt kan worden op het moment dat daar vraag naar is. De laad-paal wordt zo een ‘terugleverpaal’. Bij een lage vraag naar elektriciteit kunnen de auto’s weer worden opgeladen. Nu het project bijna een jaar onderweg is, zijn in het project al enkele waardevolle technische inzichten opgedaan rond-om de beveiligingsautomaten en de responstijd. Verder is het inzicht verworven dat V2G kan bijdragen aan de verlaging van de structurele belasting van het net.