Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De bouwwereld ziet BIM als een belangrijke innovatie. BIM vindt haar toepassing in alle fasen van het bedrijfsproces: Design-Build-Maintain-Finance-Operate (Dbfmo). Daarbij hoort een hoog ambitieniveau. Een installateur met kennis van bouwen moet sturend kunnen zijn bij de ontwikkeling van BIM in de installatietechniek. Integrale projecten in bouwteams vormen daarbij een extra stimulans. De praktijkervaring leert dat drie aandachtsvelden gelijktijdig aandacht moeten krijgen: ICT, proces en P&O.
 

De eerste stappen op het gebied van virtual construction heeft BAM Techniek tien jaar geleden gezet. In de realisatiefase is CAD 3Dengineering al geruime tijd gemeengoed en de koppeling van de installatiedisciplines met prefab, productie en montage verloopt naar tevredenheid. Geautomatiseerde koppelingen met de productiewerkplaats vanuit het 3Dmodel maken het hoge detailniveau mogelijk dat nodig is voor de realisatie van projecten.kan een toereikend detailniveau worden bereikt. Ideaal is deze situatie echter zeker niet. Verder wordt de BIMfunctionaliteit beïnvloed door de beperkte database. De inbreng voor de inhoud van deze objectenbibliotheek is primair een taak van de leveranciers van installatiecomponenten. De ophanden zijnde gestandaardiseerde ETIMartikelclassificatie waar leveranciers softwareonafhankelijk hun informatie kunnen aandragen, is toe te juichen.
 

Auteurs: J. (Jan) van Ravenswaaij en ing. (Hans) van Hoven, unitmanagers en lid van Stuurgroep BIM bij BAM Techniek

 

Lees meer in de PDF