Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De huidige klimaatinstallaties presteren in de praktijk niet conform ontwerp en basisuitgangspunten. Dit betreft het gerealiseerd comfort (veel klimaatklachten) en energiegebruik (toename van 25%). Het probleem is het signaleren van langzaam verlopende instellingen en beperkte afwijkingen in het functioneren. D doelstelling voor de komende jaren moet daarom zijn: het vinden van een innovatieve oplossing voor ondersteunende tools die de prestaties van gebouw en installaties continu bewaken gedurende de gebruiksfase. Dit artikel beschrijft veelbelovende ontwikkelingen op het gebied van Bondgraaftechniek. 

Veel installaties in bestaande gebouwen functioneren niet naar behoren. Uit recent onderzoek is gebleken dat dit leidt tot veel klimaatklachten en een verhoogd energiegebruik. Gemiddeld neemt het energiegebruik toe tot wel 25% ten opzichte van wat op basis van het ontwerp kon worden verwacht [1]. Commissioning in bestaande gebouwen heeft bewezen een goede manier te zijn om de prestaties te verbeteren. Net als bij de oplevering van nieuwe gebouwen wordt met een momentane inspectie het functioneren van gebouw en installaties gecontroleerd. Helaas blijkt de bereikte verbetering geen permanent karakter te hebben [2]. De energiebesparingen zijn moeilijk vast te houden en het gevolg is, ook nu weer, een stijging van het energiegebruik. Continue commissioning kan uitkomst bieden. Hiervoor is het nodig de verschillende data uit een gebouw en het gebouwbeheersysteem op te slaan. Meerdere stakeholders, met ieder hun specifieke doelstelling, kunnen hiervan vervolgens gebruikmaken. De laatste ontwikkeling op dit gebied is Data Warehouse technology, waarmee het gentegreerd managen en analyseren van gebouwmonitoringdata mogelijk is, 

Auteur(s): Prof.ir. (Wim) Zeiler, TU/e Faculteit Bouwkunde, Kropman bv; ir. J.A.J. (Joep) van der Velden, Kropman bv

Lees meer in de PDF