Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Babylonische spraakverwarringen leiden regelmatig tot  architectonische ongelukken bij ontwerp en de uitvoering. Dit leidt niet alleen tot nancile schade doch ook imagoschade voor de opdrachtgever(s) en verschillende betrokken partijen. Is het utopisch om er naar te streven dit te voorkomen? Het voorkomen van deze schade was een belangrijk uitgangspunt bij het project Integraal Ontwerpen dat in 2000 door de OBOM Onderzoeksgroep van de Faculteit Bouwkunde, TU Delft, in samenwerking met de TVVL en de BNA is uitgevoerd. Het onderzoek werd afgesloten met een congres op 9 mei 2003 in het Nationaal  Historisch Museum Naturalis in Leiden. Ook werden de  resultaten van het onderzoek vastgelegd in de publicatie Babylon Voorbij, op weg naar een lerende bouwkolom. Inmiddels heeft het onderzoek een vervolg gekregen, de TU Eindhoven is samen met de BNA en ONRI verder op weg om de lerende bouwkolom vorm te geven. In dat kader vinder er workshops Integraal Ontwerpen plaats in het kader van de permanente beroepseducatie van BNA en ONRI. Een en ander heeft geleid tot de publicatie Utopia, die bij de afsluiting van het symposium Installatietechnologie aan de TU/e op 14 juni 2006.  In aansluiting op Babylon voorbij was nu de stelling Utopia inzicht.

Utopia in zicht. – FIGUUR 1  Utopie speelt in de architectuur een grote rol. Het gaat hier immers om het tastbaar maken van dromen, idealen, van een visie op een ideale omgeving. Ook Babylon was uiteindelijk gestoeld op een utopie; te bouwen voor de mens tot in de hemel. De directe invloed van utopische geschriften zijn echter vaak meer inspirerend dan praktisch, zoals ook bleek bij de spreekwoordelijke toren.  Maar naast Babylonische spraakverwarring heeft Babylon altijd verdere betekenis gehouden in de architectuur. Het werk van de Nederlandse kunstenaar Constant Nieuwenhuys, mede oprichter van de Cobra-groep is daar een goed voorbeeld van.

Auteur(s): prof. ir. W. Zeiler 

Lees meer in de PDF