Terug naar de kennisbank

Uitvoeringskwaliteit luchtbehandelingsunit in de zorgsector

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Voor het vastleggen van het gewenste kwaliteitsniveau van een luchtbehandelingsunit dient de eindgebruiker een aantal zaken kritisch te overwegen om te kunnen beslissen aan welke  ontwerpen constructie eisen  de unit met ingebouwde  componenten moet voldoen; e.e.a. afhankelijk van de toepassing. De  voor de zorgsector belangrijkste toetsingscriteria hierbij zijn ongetwijfeld energiegebruik, duurzaamheid, betrouwbaarheid en onderhoudskosten. De keuze van de fabrikant/leverancier speelt hierin een belangrijke rol.

Voor het vastleggen van het kwaliteitsniveau van een complex product als een luchtbe handelingsunit kan niet uitsluitend worden volstaan met verwijzingen naar bepaalde normen en/of richtlijnen. De belangrijkste normen en richtlijnen waarin (algemene) eisen voor luchtbehandelingsunits zijn vastgelegd zijn: – NEN-EN 1886: Ventilation for buildings  Air handling units  Mechanical performance. – NEN-EN 13053: Ventilation for buildings  Air handling units  Rating and performance for units, components and sections. – VDI 6022  Blatt 1: Hygiene Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen und Gerte. – DIN 1946  Raumlufttechnik Teil 4: Raumlufttechnische Anlagen in Krankenhusern. – VDI 3803  Raumlufttechnische Anlagen: Bauliche und technische Anforderungen. In de eerste twee normen, die uitsluitend gaan over luchtbehandelingsunits, wordt een aantal technische aspecten van zowel de omkasting als de componenten behandeld. In de Duitse richtlijnen en normen worden meer (voornamelijk hyginische) algemene doelstellingen en eisen gedefinieerd en vastgelegd. Deze dienen ook als basis voor een eventuele toetsing en toekenning van een hyginecertificaat door een (Duits) erkend instituut. Een luchtbehandelingsunit met hyginecertificaat is uitsluitend een waarborg dat wordt voldaan aan de hyginische eisen in voornoemde Duitse richtlijnen en normen. Voor alle overige kwaliteitsaspecten en prestaties biedt dit certificaat verder geen enkele garantie! KASTWANDUITVOERING De eisen die moeten worden gesteld aan de uitvoering van de kastwandconstructie zijn afhankelijk van diverse factoren, waarvan de belangrijkste zijn: – opstellingsplaats en kwaliteit omge vingslucht; – wijze waarop buitenlucht wordt aangezogen (binnenzijde); 12 NORMEN EN RICHTLIJNEN – eisen voor luchtdichtheid; – risico van condensatie op zowel de binnen- als de buitenzijde; – maximaal toelaatbaar afgestraald geluidsniveau; – configuratie van de luchtbehande lingsunit (natte functies).

Auteur(s): K. van Haperen

Lees meer in de PDF