Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Voor niet-geconditioneerde gebouwen in warme klimaten

Voorspellingen met het PMV-model komen goed overeen met hoge kwaliteit veldstudies in geconditioneerde gebouwen in koude, milde en warme klimaten, voor zowel de winter als de zomersituatie. In niet-geconditioneerde gebouwen in warme klimaten, kunnen bewoners warmte positiever beoordelen dan volgens de PMV voorspelling. De belangrijkste reden hiervoor is een laag verwachtingspatroon, maar een te hoog geschat metabolisme kan het verschil mede verklaren. Dit artikel beschrijft een uitbreiding van het PMVmodel met een verwachtingsfactor voor niet-geconditioneerde gebouwen in warme klimaten. Voorspellingen met het uitgebreide PMV-model komen goed overeen met hoge kwaliteit veldstudies in niet-geconditioneerde gebouwen verspreid over drie continenten.

Het PMV-model is gebaseerd op uitgebreide Amerikaanse en Europese experimenten met meer dan duizend proefpersonen in goed gecontroleerde omgevingen [1]. Uit het onderzoek bleek dat de thermische gewaarwording nauw gerelateerd is aan de thermische belasting van de effectoren van de menselijke temperatuurregeling. Het PMV-model geeft een voorspelling van de thermische gewaarwording als functie van het activiteitenniveau, kleding en de vier klassieke thermische omgevingsparameters: luchttemperatuur, gemiddelde stralingstemperatuur, luchtsnelheid en luchtvochtigheid. Het voordeel van het PMV-model is dat het een exibel model is op basis van de belangrijkste invloedsvariabelen voor thermische gewaarwording. Het model kwaliceert het absolute en relatieve belang van deze zes factoren en kan daardoor worden gebruikt voor binnenomgevingen, gecreerd met een grote verscheidenheid van klimaatinstallaties en ook voor verschillende activiteitenniveaus en verschillend kledinggedrag. Gezien het feit dat het PMVmodel al een internationale standaard is sinds de jaren tachtig [2, 3], is het ondertussen in de praktijk gebruikt voor binnen en buitencondities, in een grote verscheidenheid van gebouwen en voertuigen in alle werelddelen. Het PMV-model is ook gevalideerd met Aziatische proefpersonen [4, 5] in klimaatkameronderzoek en in het veld; meest recent in een wereldwijd onderzoek door ASHRAE in geconditioneerde gebouwen in koude, milde en warme klimaten, voor zowel de zomer als de wintersituatie [6, 7, 8 , 9]. Kenmerkend voor het ASHRAE veldonderzoek is de vereiste hoge kwaliteit van metingen en procedures.

Auteur(s): prof. P. Ole Fanger en Jrn Toftum

Lees meer in de PDF