Terug naar de kennisbank

Uit de praktijk van 11 jaar EPN in de woningbouw(2)

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Een beschouwing van de installaties

Er zijn de laatste jaren veel klachten over nieuwe woningen. Er is zelfs het vermoeden dat er ongezondere woningen zijn gebouwd dan voorheen. In de Vinex-wijk Vathorst in Amersfoort bijvoorbeeld, loopt een VROM-onderzoek naar de ventilatiesystemen in nieuwe woningen, een direct gevolg van gezondheidsklachten van de bewoners.  Vraag is daarom of de invoering van de Energie Prestatie Normering wel op de juiste wijze (=gezonde) energetisch betere woningen met een lagere energievraag heeft opgeleverd. In het vorige artikel werd ingegaan op de vraag of de EPN tot beter gesoleerde woningen heeft geleid. Onderstaand artikel beschrijft wat er op installatietechnisch gebied is gebeurd.

Uit het vorige artikel kan wor den geconcludeerd dat de invoering van de EPN slechts gedeeltelijk tot beter gesoleerde woningen heeft geleid. Toch is de EPC-waarde van nieuwbouwwoningen sinds 1995 gedaald. Het totale energiegebruik van een woning is dus omlaag gegaan. De mate waarin en waardoor dat is gegaan is echter niet eenvoudig aan te geven, omdat de berekeningswijze van de EPW al meerdere malen is gewijzigd. Zo is er al twee keer een correctie-factor ingevoerd in de oorspronkelijke EPC-formule. Ook verschillen in rendementen hebben tot verschillen in de berekeningen geleid. De ne EPWberekening is daardoor niet naast de andere te leggen.  Er is in de EPW geprobeerd om dit effect op de EPC-waarde door de ge noemde correctiefactoren op te lossen. De eerste correctie was nodig om vooral de invloed van koudebruggen in de EPN te verrekenen, de laatste correctie is wegens het toevoegen van een term voor opwarming in de zomer die tot oververhitting kan leiden en daardoor weer een extra koelbehoefte veroorzaakt.  De effecten daarvan op en uitwerking in de EPN worden hier verder niet beschouwd, maar zijn zeker interessant om nader uit te werken. In dit artikel wordt een aantal ontwikkelingen besproken, die er bij de toetsende instantie te zien zijn geweest bij woninginstallaties over de EPN.

Auteur(s): ir. M.M.F.Ammerlaan

Lees meer in de PDF