Terug naar de kennisbank

Uit de praktijk van 11 jaar EPN in de woningbouw (1)

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Een beschouwing van de isolatiegraad

Op 1 december 1995 werd in Nederland, na verschillende keren uitstel, voor nieuwe gebouwen de Energie Prestatie Normering (EPN) ingevoerd. Eindelijk leek er een wettelijk instrument te zijn om ook een goed bouwfysisch gebouw af te dwingen. Er zijn de laatste jaren echter veel klachten over het feit dat veel nieuwe woningen gebrekkig zijn gebouwd. Zo was afgelopen zomer nog in de Cobouw te lezen dat uit Infrarood opnamen blijkt dat er zeer veel tekortkomingen in de isolatie van nieuwe woningen zijn. Dan is er nog discussie over de energieprijs die bewoners voor stadsverwarming moeten betalen. Vraag is wat de invoering van de Energie Prestatie Normering, de energetische woningen met een lagere energievraag, voor transmissie heeft opgeleverd. In dit artikel wordt dit onderzocht.

Bij toetsingen voor de bouwver gunning springt in het oog dat bij woningen met stadsverwarming het gebruikelijk is om de woning minder goed te isoleren dan woningen met een eigen of collectieve gasketel. Dit is mogelijk omdat in de EPN het rekenrendement van stadsverwarming hoger is dan de beste gasketel (maar dat is aan het veranderen door de introductie van ketels met een warmtepomp,  of mini-WKK). De doelstelling van de EPN is om het primaire energiegebruik te reduceren, en beperkt zich dus niet tot het reduceren van de energievraag. Dit kan er echter toe leiden dat de EPN geen recht doet aan het eerste gebod van de Trias Energetica: reduceer de energiebehoefte door een goed gesoleerd gebouw te maken. Dit doet de volgende vraag opkomen: Heeft de invoering en de verscherping van de EPC-eisen tot beter gesoleerde gebouwen geleid? Zou er naast de aanscherping van de EPC-eis ook aanscherpingen moeten komen voor de minimale isolatie van een gebouw?  Zouden we bijvoorbeeld de It-waarde (zie kader)weer moeten introduceren naast de EPC? Of moeten we die vraag op een andere leest stoelen? Bijvoorbeeld door de warmtevraag van een gebouw uit te drukken in een maximum energievraag per m2, en zo de isolatiegraad los koppelen van de energiebron waarmee aan die behoefte wordt voldaan.

Auteur(s): ir. M.M.F. Ammerlaan

Lees meer in de PDF