Terug naar de kennisbank

Typologieën van hybride ventilatie in scholen

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Dit artikel is het resultaat van een onderzoek naar het dichten van de ‘kloof ’ tussen architecten en deskundigen op het gebied van installaties. Het dichten van deze kloof is noodzakelijk om het mogelijk te maken om zowel een beter binnenklimaat als een interessante architectonische omgeving te creëren. Vooral voor scholen met een natuurlijke luchttoevoer dient in een vroeg stadium van het ontwerp- of aanbestedingsproces een aantal fysische basisprincipes van tochtpreventie te worden gecontroleerd. Voor de meest voorkomende architectonische problemen zouden ontwerpen voor de luchttoevoer eenvoudig toegankelijk moeten zijn. Het grootste gedeelte van de voorgestelde ontwerpmogelijkheden is beoordeeld aan de hand van metingen en CFD-simulaties. Voor scholen met een natuurlijke luchtafvoer (overdruksysteem) worden de resultaten gepresenteerd van een test die op locatie is uitgevoerd. Dit systeem kan zelfs worden toegepast in bestaande scholen met enkel beglaasde ramen en een monumentale gevel.

In Nederland en in andere Europese landen neemt het ventilatievoud in scholen toe om gezondheidsproblemen bij leerlingen te voorkomen. De minimale luchttoevoer in Nederland volgens het Bouwbesluit bedraagt voor verblijfsgebieden ca. 7 l/s (= ca. 25 m3/h) per leerling. Als gevolg van de hoge bezettingsgraad (doorgaans 1 persoon per 2 m2 = 3,5 l/sm2) heeft het voorkomen van tocht veel aandacht nodig. Architecten hebben voor scholen ontwerpconcepten over ventilatie nodig die klaar zijn voor gebruik, vanwege:
– een gebrek aan kennis over tochtpreventie;
– individuele architectonische meningen;
– een laag budget.

Auteur: dr.ir. P.J.W. van den Engel, Deerns raadgevende ingenieurs, Technische Universiteit Delft, sectie Climate Design
Vertaling van “Typologies of Hybrid Ventilation in Schools”, door ir. P.M. Briggen, afgestudeerd bij de unit Building Physics & Systems van de TU Eindhoven.