De Expertgroep smart grids van TVVL heeft een tussenrapportage opgesteld van de TVVL-visie op smart grids 1. De behandelde vraagstukken in dit artikel geven een beeld hoe de expertgroep smart grids plaatst in de komende energietransitie. In latere uitgaven zullen publicaties verschijnen over een gezamenlijke visie en een ‘positionpaper’ met de rol van de expertgroep daarin. 
 

Dit visietraject is gefaciliteerd door de technische raad van TVVL. De expertgroep bestaat uit interne en externe experts op het gebied van energie, actieve TVVLleden en bestuursleden. Dit team was verantwoordelijk voor het vormgeven van de aanpak en het proces van visieontwikkeling. Activiteiten die hebben geleid tot deze tussenrapportage waren onder andere workshops waarin aangemelde leden hebben gewerkt aan de vaststelling van de projectdoelstellingen. Bij dit onderzoek is tevens veelvuldig gebruik gemaakt van social media, zoals Twitter en LinkedIN. De resultaten uit de workshops en de statistische gegevens verkregen via social media poll’s zijn gebruikt als input voor deze eerste stap naar de TVVLvisie op smart grids. Van de twaalf discussieonderwerpen die behandeld zijn tijdens de workshops, zijn de vijf meest significantste vraagstukken in (drie rondes) poll’s opgezet in verschillende social media netwerken. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de mening van TVVLers (o.a. op de besloten TVVL LinkedIN groep), en de nationale en internationale meningen [8] over deze onderwerpen. De staafdiagrammen geven per discussieonderwerp het aantal respondenten weer. De focus van deze inventarisatie is toegespitst op de gebouwde omgeving met daarin de mens en techniek. Lezers van dit artikel worden uitgenodigd commentaar te leveren door deel te nemen aan de besloten TVVL linkedIN groep.
 

Auteur(s): E. (Epko) Horstman MBSE Beng (Batenburg Techniek N.V.), bestuurslid TVVL, expertgroep ET en Impuls

Lees verder in PDF.