Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Dit artikel licht het uitgevoerde onderzoek TVVL Roadmap to nZEB toe. Aanleiding voor dit onderzoek is dat in 2020 alle nieuwe gebouwen volgens de opgelegde Europese regelgeving nearly Zero Energy Buildings (nZEB), Energie Prestatie Cofficint (EPC) . 0, gebouwen moeten zijn. Het onderzoeksdoel was om informatie en inzicht in de ontwikkelingen op het gebied nZEB in Nederland te geven. Er is speciale aandacht gegeven aan de mogelijke consequenties voor gebouwinstallaties en de financiele haalbaarheid van energiebesparende maatregelen.

Het onderzoek bestond uit een inventarisatie en het opstellen van een methode waarmee roadmaps to nZEB kunnen worden bepaald. De voorgestelde methode bestaat uit een vijfstappenaanpak, waarbij de focus ligt op het reduceren van de energiebehoefte en het aanpassen van de energieinfrastructuur. Om de realisatie van nZEB gebouwen op basis van de financile haalbaarheid nader te stimuleren wordt een opbrengstgerichte methode voorgesteld. In deze methode worden ook opbrengsten meegenomen bij de bepaling van de haalbaarheid op basis van een Life Cycle Costing methode. Dit is een uitbreiding op de methode die door de EU wordt opgelegd in het kader van uit te voeren wetgeving. De LCCmethode volgens de EU gaat alleen uit van kosten. De voorgestelde methode wordt gellustreerd aan de hand van een voorbeeld.

Auteur(s): Ir. W.H. (Wim) Maassen PDEng, Leading Professional Sustainability and Life Cycle Costing, Royal HaskoningDHV en TU/e Fellow Life Cycle Performance Design, Technische Universiteit Eindhoven; ing. K. (Kristian) Gvozdenovi, Master student Sustainable Energy Technology, Technische Universiteit Eindhoven; prof.ir. W. (Wim) Zeiler, Hoogleraar Gebouwinstallaties, Technische Universiteit Eindhoven; ing. H. Besselink, Senior Adviseur Gebouwinstallaties, Royal HaskoningDHV

Lees meer in de PDF