Terug naar de kennisbank

TVVL komt met toolkit met juiste informatie over brandveilige kabels en leidingen

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De TVVL Expertgroep Elektrotechniek heeft de afgelopen drie jaar intensief onderzocht welke informatie van belang zou kunnen zijn voor de adviseur, ontwerper, installateur en eenieder ander die betrokken is bij de keuze van elektrische leidingen met betrekking tot het brandgedrag. We hebben het in dat kader bijvoorbeeld over Bouwbesluit 2012 – CPR – EN 50575 en NEN 8012.

Omdat over de toepassing van brand- en additionele klassen van elektrische leidingen veel onrust en onduidelijkheid was, heeft TVVL vervolgens de opgedane kennis gebundeld en gedeeld tijdens een TVVL pilot-masterclass CPR, die op 5 april 2018 is gehouden. Wij zien echter in de praktijk dat opleidingsinstituten, adviesbureaus en installatiebedrijven nog steeds ten onrechte er vertrouwen in hebben, dat wanneer zij NEN 8012 toepassen dan vanzelfsprekend aan de wet wordt voldaan.

TVVL heeft de NEN-commissie NEN 8012 meerdere malen tevergeefs verzocht de verschillen tussen de NEN 8012:2015 en het Bouwbesluit 2012 te repareren en de technische installatiebranche op correcte wijze te informeren. Ook het TVVL (hoofd)bestuur heeft de zienswijze van de TVVL Expertgroep leden – en het belang van juiste informatie voor adviseur en installateur – onderstreept door de afwijkingen van NEN 8012 onder de aandacht te brengen bij bevriende organisaties, ministeries en instituten. Helaas heeft de kennisinbreng van TVVL nog niet geleid tot aanpassing of intrekking van NEN 8012.