Terug naar de kennisbank

Triple BIM Community formuleert alternatief voor LOD-systeem

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

In het afgelopen voorjaar kwamen circa dertig BIM-specialisten tijdens vier bijeenkomsten samen om te praten over het Level of Detail (LOD) in een BIM. Tijdens deze gestructureerde workshops zochten de vakmensen een oplossing voor de Babylonische spraakverwarring die het LOD in de BIM-praktijk veroorzaakt. Soms is het de definitie van LOD die tot onduidelijkheid leidt, maar vaker en problematischer is het verschil in interpretatie bij de partijen in de bouw. Tijdens de workshops zijn de specialisten uiteindelijk tot een alternatieve systematiek gekomen. In de komende periode bekijkt de werkgroep of dit systeem na verdere verdieping en afstemming in de branche uiteindelijk ook kan worden geïmplementeerd.
Wat is het Level of Detail (LOD)? Een LOD is van oorsprong bedoeld om goed af te spreken tot welk detailniveau alle betrokkenen per discipline en per fase hun bijdrage in een Bouw Informatie Model (BIM) zouden uitwerken. Maar al snel doopte het American Institute of Architects de definitie om tot ‘Level of Development’. Zij bepaalden vijf niveaus: eerste analyse, schematisch ontwerp, controleren van constructie, aanvullen van het model met gedetailleerde informatie van leveranciers en tot slot komen tot een As-Built model. Met deze systematiek poogt de bouwsector de informatieoverdracht binnen de BIM-methode te verbeteren. In de afgelopen periode is alleen gebleken dat het LOD
in de praktijk eerder tot verwarring dan tot verheldering leidt. Babylonische spraakverwarringen zijn hardnekkig in de bouwkolom, en het LOD versterkt dit. De Triple BIM Community binnen TVVL heeft toen het initiatief genomen tot het project De zin en de onzin van LOD, waarmee ze een aanzet wil geven tot verbetering. Circa dertig BIMspecialisten, van installateurs, aannemers, constructeurs, opdrachtgevers, architecten, ingenieurs, toeleveranciers en andere dienstverleners, kwamen in een viertal bijeenkomsten samen om te praten over de problemen, de oorzaken en vooral de oplossingen. Samen bepaalden zij een richting om via een LOD beter te kunnen samenwerken en vooral de uniforme informatie-uitwisseling te vergroten.

Klik hier voor meer informatie over het project LOD.