Terug naar de kennisbank

Transportafstand van fecale stoffen in grondleidingen

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Met vierliter closetspoelingen 

Bij vierliter closetspoelingen bereiken de spoellichamen in de grondleiding, uitgevoerd in een testopstelling die voldoet aan NEN 3215, geen gelijkwaardige transportafstand ten opzichte van een zesliter spoeling. De transportafstand reikt veelal niet verder dan vijf tot zes meter na drie spoelbeurten. 

De TVVL en UNETO-VNI heb ben in 2000 een onderzoek laten uitvoeren naar de effecten van waterbesparende toestellen op het ontwerp van de binnenriolering. In het onderzoeksrapport ST-7 van  de TVVL, Technische Raad staan aanbevelingen voor water(besparende) waterclosets met een spoelvolume van negen liter, spoelvolumes groter dan zes liter en spoelvolumes kleiner dan zes liter [1]. De resultaten van het onderzoek van ST-7 hebben geleid tot een aanpassing van NEN 3215 (in 2002) en NTR 3216 (in 2003). Een van de aanbevelingen uit het rapport is dat het toepassen of stimuleren van een watercloset met een spoelvolume minder dan zes liter binnen het kader van het Bouwbesluit en NEN 3215 moet worden afgeraden, zolang niet is aangetoond dat dit een gelijkwaardige oplossing is. Omdat de (internationale) markt sinds enkele jaren closetcombinaties aanbiedt met een spoelvolume van slechts vier liter, hebben de TVVL en UNETO-VNI in 2004 onderzoek laten uitvoeren naar de effecten van deze closets op het gangbare ontwerp van de binnenriolering in Nederland. Het onderzoek, waarover is gerapporteerd in het TVVL Technische Raad Rapport ST-12, beperkt zich van closet pot tot standleiding [2] en [3]. Binnen de randvoorwaarde van het primaire ontspanningssysteem (NEN 3215) is in de voorstudie ST-12 de transportcapaciteit van liggende leidingen onderzocht voor spoelvolumes van zes liter (referentie) en vier liter. In het algemeen geldt dat de combinatie van afschot, spoelvolume en ontwerpmiddellijn bepalend is voor het transportmechanisme en de transportafstand van fecale stoffen in een liggende leiding. De voorstudie ST-12 richt zich op deze factoren.

Auteur(s): W. Scheffer

Lees meer in de PDF