Terug naar de kennisbank

Toepassing van het exergieconcept op ventilatie met warmteterugwinning

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De afvoerlucht van het ventilatiesysteem wordt bij balansventilatie gebruikt om de toevoerlucht voor te verwarmen, of als een warmtebron in andere ventilatiesystemen. Voor het terugwinnen van de warmte van de afvoerlucht is elektriciteit benodigd. Omdat de hoeveelheid elektriciteit die benodigd is relatief klein is ten opzichte van de hoeveelheid energie die wordt teruggewonnen, zijn dergelijke systemen vanuit energetisch oogpunt efficiënt. Een belangrijk aspect dat echter vaak over het hoofd wordt gezien, is het verschil in ‘kwaliteit’ tussen de hoogwaardige elektriciteit die benodigd is en de laagwaardigere thermische energie die wordt teruggewonnen.

Exergie-analysen vormen een gebruikelijke basis voor evaluatie van verschillende vormen van energie (zoals thermisch en elektrisch), waarbij de mogelijkheden worden afgewogen om arbeid te produceren in relatie tot een gegeven omgeving [1; 2; 3]. Exergie geeft aan dat energie alleen ‘neerwaarts’ kan worden gebruikt tot het niveau dat wordt gegeven door de omgeving. In tegenstelling tot energie, is exergie geen onderwerp in milieubeschermingwetten.
Dit artikel beschrijft stationaire energie- en exergie-analysen op een momentane en dagelijkse basis voor woningventilatiesystemen en warmtapwaterproductiesystemen. De afvoerlucht van het ventilatiesysteem wordt gebruikt voor het voorverwarmen van het warmtapwater. De resultaten van de analysen voor het klimaatjaar De Bilt worden gebruikt bij de discussie over mogelijke ontwerpvarianten.

Auteurs: ir. P. Sakulpipatsin, prof.ir. J.J.M. Cauberg, dr.ir. H.J. van der Kooi en dr.eng. E.Boelman, Klimaatontwerp Groep, Bouwtechniek, Faculteit Architectuur, Technische Universiteit Delft,
Vertaling van “Application of The Exergy Concept to Ventilation Using Heat Recovery from Exhaust Air”, door ir. L. Schellen, promovenda bij de unit Building Physics & Systems van de TU Eindhoven.
Lees meer in de PDF