Terug naar de kennisbank

Toekomstperspectief voor nieuwe sanitatie

Hevige regenval leidt in Nederland vaker tot wateroverlast op straat. Mondiaal stijgt de behoefte aan drinkwater door een toenemende wereldbevolking. Intensieve landbouw bedreigt de drinkwaterwinning door een teveel aan nitraat. Wereldwijd worden fosfaatvoorraden uitgeput. Een kleine opsomming van problemen waar we mee te maken hebben, nu of in de nabije toekomst. De uitdagingen ten aanzien van klimaat- en toekomstbestendige sanitaire oplossingen zijn groot. Dit brengt echter naast grote uitdagingen ook nieuwe kansen met zich mee, om nieuwe technieken te ontwikkelen voor klimaatbestendige steden.