Terug naar de kennisbank

“Toegevoegde waarde wordt niet altijd geleverd”

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De opinie van… Peter Kwekkeboom.

Asset managers maken zich grote zorgen. Om asset management ten volle te kunnen uitvoeren dient de samenwerking tussen de installateur als serviceprovider en asset manager optimaal te verlopen. Op strategisch niveau worden sluitende afspraken gemaakt en de inhoud hiervan wordt opgenomen in het PvE en vastgelegd in het contract. Maar operationeel blijft het moeizaam.

Nadat het contract getekend is, gebeurt er iets vreemds; er verandert iets. Het begrip asset management leeft niet op operationeel niveau. Door de organisatiestructuur binnen de installatiebranche zie je dat de strategische afspraken niet operationeel doorgevoerd worden. De aangeboden langetermijnvisie verandert in een korte termijn commercieel belang. Men gaat voor de ‘Quick-win’. Er worden werkzaamheden opgevoerd als meerwerk met als gevolg hogere kosten. De eerste afwijking is vaak onderbouwd met het excuus dat de voorgaande serviceprovider zijn werk niet goed had uitgevoerd, waardoor er achterstallig onderhoud is. Het gevolg: allerlei extra kosten die noodzakelijk zijn om de installaties weer op het beoogde kwaliteitsniveau te krijgen. Om een goede contractstart toch mogelijk te maken wordt voor deze werkzaamheden opdracht gegeven.

Auteur: Peter Kwekkeboom, Senior Asset Manager AAFM Facility Management BV

Lees meer in de PDF