Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Toegankelijker maar complexer

Steeds vaker wordt thermische simulatie ingezet als gereedschap voor hetoptimaal ontwerp van het gewenste binnenklimaat. En terecht. Als het benodigdkoel- of verwarmingsvermogen met behulp van warmtepompen moet wordenverkregen, dan is het ontwerpen aan de hand van een statische warmteverliesofkoellastberekening geen optie. Een optimale dimensionering met thermischesimulatie is dan zeer gewenst. Optimaal betekent dit dat de kosten zo laag mogelijkblijven en het gewenst binnenklimaat wordt gerealiseerd. Simulatieprogrammasworden steeds toegankelijker, maar is het model voor iedereen geschikt en kaniedereen ermee omgaan?

De mogelijkheden om invoergegevens te betrekken van CADsystemen zijn de laatste tientallen jaren sterk verbeterd. Sowieso heeft de mogelijkheid om via DXFbestanden de maatvoering van een gebouw in te lezen al geleid tot een enorme tijdwinst voor het invoeren. Blijft natuurlijk het feit dat veel informatie uit het CADmodel, zoals ruimtebenamingen, ruimtetypen, constructieeigenschappen, nog niet wordt benut.Met de komst van 3Dgebouwmodellen (Revit, ArchiCAD, etc.) lijkt die overige informatie nu ook veel beter te benutten. Dit vindt bij voorkeur plaats via internationaal gedefinieerde uitwisselstandaards, zoals gbXML en IFC. Uiteraard verloopt dit proces niet altijd vlekkeloos (waarover in dit artikel later meer), maar door dit proces van begin af aan goed te sturen, zijn de mogelijkheden opzienbarend. 

Auteur(s): Ir G.K. (Karel) Krijger

Lees meer in de PDF