Terug naar de kennisbank

The Internet of Things: nog nauwelijks voorstelbaar

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Een huis waar de voordeur van het slot gaat als u er aan komt en waar thermostaat en verlichting zich al van tevoren instellen op een gezellige avond thuis. Of een koelkast die zelf de voorraad aanvult Het zijn enkele stereotypen voor The Internet of Things, afgekort IoT. Technologisch gezien is IoT vooral communicatie tussen apparaten die onderling met elkaar zijn verbonden via het internet. De betekenis voor de mens is echter zodanig dat we mogen spreken van een nieuwe industrile revolutie. IoT zal ongekend inzicht geven in menselijke en zakelijke processen door de informatie die uit al die apparaten kan worden verkregen. Wat betekent IoT? En wat betekent het concreet voor ons vakgebied; wat doet het met de gebouwen en de mensen die er werken? Wat doet het met de techniek van vandaag en hoe staat het met de veiligheid en vraagt het een aanpassing van onze manier van denken en werken?

De term Het internet der dingen verwijst naar de situatie dat door mensen bediende computers (desktop, tablet, smartphone) in de minderheid zullen zijn op het internet. De meerderheid van internetgebruikers zal in deze visie gaan bestaan uit semiintelligente apparaten. dit kunnen alledaagse voorwerpen zijn en vrijwel elk denkbaar zakelijk product. alle worden ze een entiteit op het internet, die kan communiceren met personen en andere objecten, en op grond hiervan autonome beslissingen kan nemen. De term Internet of Things dateert van 1999, in feite redelijk recent. De eerste discussies over het onderwerp dateren van 1991, nu zon 24 jaar geleden, een tijd waarin het internet zelfs nog niet was vrijgegeven voor gebruik door bedrijven en particulieren. Dit gebeurde pas in 1993. Het internet der dingen brengt ons naar algemene verwachting belangrijke voordelen:1.   Commercieel: efficintere processen, minder kosten voor logistiek/opslag, verkoop meer toegespitst op klanten; 2.   Sociaal en politiek: duidelijkere informatie voor klanten en burgers, betere zorg, verhoogde veiligheid;3.   Persoonlijk: nieuwe diensten die het leven aangenamer en veiliger maken.

Auteur(s): J. (Jan) Kerdl, voorzitter Expertgroep GB, kerdl Business Development; L. (Leander) Hamel, lid Expertgroep GB, Hamel Regeltechniek

Lees meer in de PDF