Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Het drinkwater in Nederland behoort tot het beste ter wereld. Om dit te kunnen behouden heeft de Nederlandse overheid wetgeving opgesteld. Deze wetgeving is beschreven in de drinkwaterwet 2012. Hierin staan de verplichtingen beschreven voor waterproducenten, waterleveranciers maar ook voor eigenaren van collectieve drinkwaterleidingnetten. Gezamenlijk dienen zij maatregelen te nemen om te zorgen voor een goede kwaliteit van het drinkwater.

En van deze maatregelen is het voorkomen van vervuiling van het drinkwater door gevaarlijke toestellen die op het drinkwaterleidingnet aangesloten kunnen zijn. De werkgroep Beveiligingstoestellen (WBT) heeft als taak te zorgen voor een uniforme interpretatie en toepassing van de norm NENEN 1717 Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties en het Waterwerkblad 3.8 Beveiliging (gevaarlijke) toestellen. In dit artikel zal ingegaan worden op het ontstaan en de werkzaamheden van de werkgroep beveiligingstoestellen (WBT). Tevens komt de verplichte keerklepcontrole aan de orde en worden enkele praktijkvoorbeelden beschreven. Met het verschijnen van de NENEN productnormen van het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) voor beveiligingstoestellen (zoals de EA, CA en BA) vond men het noodzakelijk de WBT om te vormen tot een bredere Werkgroep/Technische adviescommissie, ondergebracht bij de Commissie Werkbladen van het NNI (Nederlands Normalisatie Instituut). De financiering kwam voor rekening van Vewin. De samenstelling van de werkgroep bestaat nu uit vertegenwoordigers vanuit de branche, zoals leveranciers van beveiligingstoestellen, installateurs en uiteraard de waterleidingmaatschappijen, met een secretaris afkomstig van het Kiwa.

Auteur(s): Ing. R.C. (Ruud) Hennep, Klimacare BV

Lees meer in de PDF