Terug naar de kennisbank

Technisch Programma van Eisen ‘Frisse Scholen’

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Gevolgen voor de klimaatinstallatie

Agentschap NL heeft in het kader van het project Frisse Scholen een technisch . Programma van eisen ontwikkeld voor scholen voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Daarin zijn eisen uitgewerkt voor de energiezuinigheid en het binnenmilieu in de klassen A (zeer goed), B (goed) en C (acceptabel). Bij nieuwbouwprojecten gelden in principe minimaal de prestatie-eisen volgens klasse B. Een rekenstudie aan een basisschool laat zien wat de consequenties van dit . Programma van Eisen (klasse B) zijn voor de keuze en het ontwerp van de klimaatinstallatie, de noodzaak van koeling, de energieprestatie en het benodigde budget voor de installaties.

Alarmerende berichten in de media geven aan dat de kwaliteit van het binnenmilieu op (basis)scholen in meer dan 80% van de gevallen beneden peil is. Recent uitgevoerde onderzoeken hebben aangetoond dat het vaak te koud of te warm is, er tocht optreedt, en ventilatie en schoonmaak onvoldoende zijn. De slechte binnenmilieucondities kunnen leiden tot comfort en gezondheidsklachten, ziekteverzuim en verminderde leerprestaties. Dit is des te schrijnender omdat het gaat om kinderen in de groei die daarvoor extra gevoelig zijn. Het is dan ook maatschappelijk een absolute noodzaak om in scholen een gezond en comfortabel binnenmilieu aan te bieden dat de leerprestaties positief kan benvloeden.Om bij nieuwbouw van scholen een gezond en comfortabel binnenmilieu te realiseren met een beperkt energiegebruik, heeft Agentschap NL (voorheen SenterNovem), in het kader van het project Frisse Scholen, een technisch . Programma van Eisen opgesteld voor drie ambitieniveaus. De daarin vermelde eisen kunnen worden opgenomen in een . Programma van Eisen voor nieuw of verbouw.Dit artikel laat aan de hand van een rekenstudie aan een basisschool zien wat de consequenties van dit . Programma van Eisen (klasse B) zijn voor de keuze en het ontwerp van de klimaatinstallatie, de noodzaak van koeling, de energieprestatie en het benodigde budget voor de installaties.

Auteur(s): Ir. E.N. (Egbert) t Hooft, Grontmij Nederland B.V.

Lees meer in de PDF