Terug naar de kennisbank

Tapwatercirculatiesystemen moeten efficiënter

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Tapwatercirculatiesystemen zijn energetische ondingen. Niet zelden bedraagt het energieverlies van deze systemen meer dan de helft van het totale energiegebruik voor warmtapwater. Het gebruik van circulatiesystemen gaat bovendien vaak gepaard met operationele problemen. Retourtemperaturen zijn te laag of het tapwatersysteem verstoort het hoge rendement van de warmte-opwekkers. Ruimteverwarming in gebouwen moet steeds efficinter plaatsvinden. Het energie-efficint ontwerpen, realiseren en beheren van grote tapwatercirculatiesystemen verdient dus alle aandacht.

EISEN EN ONTWERP Er zijn eisen op het gebied van comfort, energieefficintie en gezondheid. Voor de meeste tappunten is een warmwatertemperatuur van 45 C voldoende. Met die temperatuur kan bijvoorbeeld een douche of wastafel goed uit de voeten. Sommige tappunten hebben behoefte aan hogere temperaturen, zoals bijvoorbeeld een keukentappunt. Uit het oogpunt van gezondheid stelt NEN 1006 dat de temperatuur aan het tappunt minimaal 60 C moet kunnen zijn. Ook de retourtemperatuur bij circulatiesystemen moet minimaal 60 C zijn. Dit geldt tevens voor de retourwatertemperatuur in eventueel aanwezige deelringen. De waterwerkbladen geven bovendien aan dat de temperatuur in het voorraadvat niet hoger mag zijn dan 70 C, tenzij het water onthard is. ISSO 55.1 stelt dat de temperatuur niet lager mag zijn dan 50 C. Er gelden geen specifieke eisen voor de isolatie of warmteverliezen van tapwatercirculatiesystemen. In de nieuwe EPG (Energieprestatie van Gebouwen, NEN 7120) worden tapwatercirculatiesystemen overigens beter en uitgebreider berekend.Overige eisen die de grondslag kunnen vormen 

Auteur(s): Ir. M. (Michiel) van Bruggen, De Energiemanager

Lees meer in de PDF