Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Een jaar lang zijn de succes- en faalfactoren van duurzame renovatieprojecten onderzocht. Voor 21 projecten (figuur 1) zijn in totaal 73 actoren genterviewd. Er werd een vragenlijst gebruikt, die vanuit vijf invalshoeken was opgesteld: ambitiestelling, duurzame maatregelen, actoren, beleidsomgeving en proces. Per project zijn opdrachtgevers, architecten, aannemers, adviseurs en gebruikers genterviewd. Alle data is verwerkt in een database. De projecten voldoen aan het selectiecriterium Trias Energetica. Het accent lag op woningbouw, waar de grootste uitdaging ligt voor duurzame renovatie. Maar ook utiliteitsprojecten en gebiedsontwikkelingen zijn onderzocht. 

Het onderzoek werd uitgevoerd door medewerkers van Yacht, 3D Blueprint, KOW architecten, Ballast Nedam, DHV en TU Delft. Het heeft geleid tot inzichten in kansen en bedreigingen van duurzame renovatieprojecten. Continuering van het onderzoek is mogelijk. Er ontstaat dan een nog uitgebreidere database en meerdere analyses komen beschikbaar. Deze kennis moet ervoor zorgen dat duurzame projecten de duurzame ambities waar kunnen maken, terwijl projecten zonder duurzame ambitie met deze kennis toch duurzaam moeten kunnen worden gemaakt.

Auteur(s): Ing. A.Q.C.M. (Alex) van Doorn, Senior Interim Professional Ruimtelijke Ontwikkeling . Yacht; A.A. (Ariane) Kaper MSc, adviseur duurzaam bouw en ontwikkeling Ballast Nedam; G.M. (Rob) de Ruyter MSc, Interim Professional Bouwkunde . Yacht 

Lees meer in de PDF