Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Subsidies voor de opwekking van duurzame energie beperken zich in ons land tot duurzame elektriciteit en opgewaardeerd biogas. Maar in 2012 komt er financile steun voor de opwekking van warmte uit biomassa en geothermische warmte ten behoeve van het elektriciteits- en aardgasnet. Hiervoor bereidt de regering momenteel een belangrijke toevoeging voor in de steunregeling Duurzame Energie (SDE). Die toevoeging is nodig om in 2020 een aandeel van 14% duurzame energie te hebben bereikt in het bruto eindgebruik van energie.

Minister Maxime Verhagen veroorzaakte net voor de zomer heel wat opschudding met de beindiging van de subsidieregeling duurzame warmte voor bestaande woningen. Je zou denken dat deze minister niets met duurzaamheid heeft, maar toch dat is niet het geval. De huidige minister van Economie, Landbouw & Innovatie (EL&I) heeft wel degelijk in de gaten dat er iets moet gebeuren op het front van duurzame energie. Er staat een stevige stok achter de deur. Nederland heeft aan de Europese Unie beloofd om in 2020 een aandeel van 14% duurzame energie bereikt te hebben in het bruto eindgebruik van energie. Dat aandeel lag in 2010 onder de 4%. Nederland moet zich dus hard inspannen om een boete in 2020 te voorkomen.

Auteur(s): Ing. K. (Klaas) de Jong, hoofdredacteur Warmtenetwerk Magazine 

Lees meer in de PDF