Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Bij de aanschaf van een gebouwbeheersysteem (GBS) wordt niet altijd goed nagedacht waarvoor men dit systeem wil gaan gebruiken. Wil men het GBS in hoofdzaak gebruiken bij het operationeel beheer of verwacht men dat er tevens managementinformatie beschikbaar komt? Wil men het systeem opzichzelfstaand gebruiken of is een koppeling met andere systemen, zoals facilitaire managementsystemen, gewenst? Is het aanwezige beheerpersoneel voldoende opgeleid, kunnen zij alle benodigde taken uitvoeren of dient (een deel van) het takenpakket te worden uitbesteed? Pas als goed over bovenstaande vragen is nagedacht kan een verantwoorde keuze worden gemaakt over de aanschaf van een GBS.

Dit artikel beschrijft een stappenplan voor een verantwoord beheer van de (klimaat) – technische installaties met gebruikmaking van een gebouwbeheersysteem, eventueel in combinatie met andere systemen . Het stappenplan bestaat in hoofdlijnen uit: 1.de toepassingsgebieden van het GBS; a. als hulpmiddel bij de uitvoering van operationele activiteiten, zoals het afhandelen van storingen en klachten, het monitoren van het energiegebruik en het monitoren van klimaatcondities in geklimatiseerde ruimten; b. als hulpmiddel ter ondersteuning van tactische activiteiten, zoals het plannen en budgetteren van onderhoud en vervanging, het sturen op minimale energiegebruikskosten en het sturen op het voldoen aan wettelijke eisen en/of geldende normen, zoals klimaatcondities in archief- en museumdepots en laboratoria. 2.afweging tussen het in- en uitbesteden van het beheer van de (klimaat) – technische installaties met een GBS; 3.opleidingseisen en het opleidingsprogramma voor eigen medewerkers in het kader van de uitvoering van operationele activiteiten.

Auteurs: E.J. van Hulsen* en ir. G.P.G. Wortman**

Lees meer in de PDF