Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Verbeterd inzicht in werking binnenriolering

Tegenwoordig worden steeds meer en hogere gebouwen gebouwd.  Denk hierbij aan gebouwen met een hoogte van 50 m tot 150 m of zelfs hoger. Stankhinder via de binnenriolering, door  het doorslaan van watersloten, treedt frequent op in deze gebouwen. Binnen een onderzoeksprogramma van UNETO-VNI zijn  door TNO over de afgelopen jaren een aantal onderzoeken uitgevoerd naar het functioneren van rioleringssystemen in hoogbouw.  De resultaten en ervaringen hiervan zijn verwerkt in het computerprogramma proRiool. Met proRiool kunnen de drukniveaus  c.q. drukschommelingen in standleidingen worden gesimuleerd  afhankelijk van diverse parameters. Dit draagt bij aan een goed  inzicht en kan ondersteuning bieden in de ontwerpfase dan wel  bij het afleiden c.q. controleren van ontwerpregels. Zo is inmiddels  met het programma proRiool onderzoek verricht naar de maximaal toelaatbare lozingsvolumestromen volgens NTR3216. Daarnaast is het programma in meer algemene zin geschikt voor het  verkrijgen van inzicht en/of oplossen van problemen met binnenriolering. In dit artikel wordt het programma proRiool beschreven  en ingegaan op de gebruiksmogelijkheden.

Met het standleidingmodel  proRiool kunnen vuilwaterstromen in een standleiding  worden gesimuleerd en de hierdoor  optredende drukverschillen over de  luchtstrom ing instroomweerstand waterlm langs wand parallel ontluchting hydraulische afsluiting waterdruppels in kern vulling grondleiding Beschouwde aspecten in proRiool. – FIGUUR 1  watersloten worden berekend als functie van diverse parameters, zoals onder  andere de gebouwhoogte, het rioleringssysteem en de leidingdiameters.  De beschouwde aspecten in proRiool  zijn schematisch weergegeven in figuur 1.

Auteur(s): ing. W. Kornaat en ing. J.C. Phaff

Lees meer in de PDF