Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Er vindt onderzoek plaats naar een nieuwe regelstrategie gebaseerd op de toepassing van een draadloos sensor netwerk dat is gekoppeld aan het smart grid. Doel van deze regelstrategie is om op gebruikersniveau energie te kunnen besparen met behoud of zelfs verbetering van het individueel comfort. Er zijn verschillende scenarios voor individueel comfort en energiegebruik van apparatuur met behulp van agents die voor de aansturing kunnen zorgen. Zo wordt de kern van de energievraag geoptimaliseerd. De doorwerking hiervan tot op het niveau van woning/gebouw en de koppeling met het externe elektriciteitsnet kan vervolgens worden geoptimaliseerd.

Installaties in de gebouwde omgeving vragen 40% van de energie in Nederland. Het energiegebruik in gebouwen is aanzienlijk hoger dan nodig is voor het comfort van de gebruikers. Het nauwkeurig optimaliseren en bewaken van individueel comfort en energiestromen in gebouwen en wijken gebeurt in de praktijk nog niet. Het beoogde comfort en de voorziene energiegebruiksprestaties van het gebouwontwerp worden nu in de praktijk niet gehaald. Dit resulteert in meer energiegebruik, meer ziekteverzuim en minder presteren van de mensen. De oorzaken voor de mindere prestaties van het gebouw en de installaties zijn divers. Ze liggen hoofdzakelijk op het vlak van de toegepaste techniek en het onvoldoende rekening houden met het gedrag van de gebruikers. Juist dat laatste is van groot belang. In het algemeen is de rol van de gebruiker en het daaruit volgende gebruik gerelateerde energiegebruik een zaak van energiemanagement.

Auteur(s): Prof.ir. W. (Wim) Zeiler,, ing. D.R. (Derek) Vissers, ing. H. N. (Rik) Maaijen, prof.ir. W.L. (Wil) Kling, ir. J.A.J. (Joep) van der Velden, drs. J.P. (Jan-Peter) Larsen MBA4; .TU Eindhoven, Faculteit Bouwkunde, .TU Eindhoven, Faculteit Electrical Engineering, .Kropman, 4.Sense Observation Systems 

Lees meer in de PDF