Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Smart grid en gebouwbeheersystemen 

Door de introductie van ICT in het energiesysteem ontstaan meer mogelijkheden voor het balanceren van vraag en aanbod en kan de energie-infrastructuur kosteneffectiever worden ontworpen en beheerd. Hierdoor zijn er minder investeringen nodig in conventionele energiecentrales, is een betere benutting van deze centrales mogelijk en kan efficinter gebruik worden gemaakt van de energiedistributienetten. Dit leidt tot minder CO2-emissie, lagere kosten en maakt het gebruik van (meer) duurzame energiebronnen aantrekkelijker. Het huidige energiemanagement in gebouwen is verre van optimaal en de toepassing van nieuwe mogelijkheden van ICT kunnen mondiaal tot 600 miljard besparen [1]. Het potentieel om ICT toe te passen is goed beschreven (Rpke et al 2010), maar in veel literatuur wordt de rol van de gebruiker over het hoofd gezien bij het realiseren van de daadwerkelijke energiebesparing.

De energiewereld is volop in beweging: decentralisatie, liberalisering en verduurzaming. Installatiebedrijven, maar ook leveranciers van gebouwbeheersystemen, richten zich meer en meer op de besturing van niet alleen de klimaatinstallaties (comfort) en het gebouw (verlichting, toegangscontrole), maar ook op energiesystemen voor gebouwclusters en wijken. De installatiewereld kan met innovatieve gebouwbeheerssystemen haar klanten ondersteunen in hun streven naar energiereductie, energieefficintie en zelfvoorzienendheid. Er dienen daadwerkelijke doorbraken gerealiseerd te worden door op een fundamentele en systematische wijze additionele functionaliteit te onderzoeken voor gebruikers. Vraag (comfort) en aanbod (centrale energie en decentrale duurzame energiebronnen) dienen beter op elkaar te worden afgestemd. De verwachte impact van Smart Grids is groot. De complexe relaties, belangen en verhoudingen tussen leveranciers, netbeheerders, gebruikers en nieuwe aanbieders van diensten zullen in de komende energietransitie vorm gaan krijgen. Slimme netten zetten de klassieke rol van netbeheerders en energieleveranciers (topdown) als organisatie onder druk. Met de huidige technologie is het immers al mogelijk veel decentraler (bottomup) te gaan werken. Verschillende eindgebruikers zetten eigen lokale netwerkjes op en zetten met hun businessmodel de gevestigde orde buitenspel. Dit toekomstbeeld heeft nog vele open einden, zodat een eenduidig businessmodel op voorhand niet is vast te stellen.

Auteur(s): Prof.ir. W. (Wim) Zeiler, K.O. (Kennedy) Aduda, ir. G. (Gert) Boxem, J.C.G. (Jacob) Verhaart MSc, T. (Tom) Thomassen, Faculteit Bouwkunde, unit Building Physics and Services, TU Eindhoven; ir. J.A.J. Joep van der Velden, J.W. (Jan Willem) Dubbeldam, Kropman Installatietechniek

Lees meer in de PDF