Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Over smart grids is zo langzamerhand consensus: in de toekomst kunnen we niet zonder. Toenemende lokale (duurzame) energieproductie, elektrificatie van transport en verwarming maken een smart grid noodzakelijk, maar ook de grensoverschrijdende mogelijkheden van duurzame energiebenutting, zoals zonne-energie uit Spanje, waterkracht uit Noorwegen en windenergie van de Noordzee. Wat is nu precies het smart grid? Welke beperkingen zijn er voor de ontwikkeling? Heeft het zin om als individuele gebouweigenaar te participeren in het smart grid? Deze laatste vraag stond centraal in het TVVL-onderzoek ‘Smart buildings voor smart grids’.
 

Lokale, kleinschalige, met name duurzame,energieproductie ontwikkelt zich sterk. Het zal niet lang meer duren of eigen zonne-energie is concurrerend met elektriciteit uit het net. Hetaantal zonne-energie-installaties zal dan nogsneller toenemen, zie figuur 1. Ook micro-wkk zal naar verwachting een snelle ontwikkeling doormaken. De prognose (van de leveranciers) is dat er in 2020 al 1 miljoen apparaten geïnstalleerd zullen zijn. Het gezamenlijk elektriciteitsproductievermogen van deze apparaten is 1.000 MW. Dat is evenveel als een forse elektriciteitscentrale. Een andere ontwikkeling is dat transport en verwarming steeds meer gebruik maken van elektriciteit als energiedrager. Bij verwarming gaat dit bovendien gepaard met een vrij grote gelijktijdigheid in het gebruik.

Auteur(s): Ir. M. (Michiel) van Bruggen, directeur De Energiemanager
 

Lees meer in de PDF