Terug naar de kennisbank

Slimme monitoring van gebouwprestaties met binnenmilieu-sensornetwerken

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht

Nu sensoren voor luchtkwaliteit steeds nauwkeuriger en goedkoper worden, is er ook meer belangstelling voor doorlopende monitoring van het binnenmilieu. Met geavanceerde sensornetwerken kunnen we de binnenmilieuprestatie van gebouwen steeds beter in de gaten houden. Ook door toenemende maatschappelijke belangstelling voor de beheersing van fijnstof neemt de belangstelling voor deze technologie toe. Dit artikel gaat in op een paar fundamentele vragen die te maken hebben met de grootschalige toepassing van binnenmilieusensornetwerken.

Om sensornetwerken succesvol toe te passen heb je meer nodig dan betrouwbare sensoren. Het is belangrijk een duidelijke visie te hebben van wat je wilt meten, waarom, waar en hoe. Een algemene methodologie is nodig om de enorme datastroom van zo’n sensornetwerk te verwerken tot informatie die gebouwgebruikers en decision makers werkelijk iets zegt. In dit artikel behandelen we een paar essentiële aandachtspunten op basis van onze eigen ervaringen met verschillende soorten sensornetwerken, aangevuld met wat de literatuur hierover zegt. Onze bevindingen kunnen helpen bij de verdere ontwikkeling van binnenmilieusensornetwerken, zowel voor onderzoek als voor praktische toepassingen zoals prestatietoetsing bij DBFMOcontracten (design, build, finance, maintain and operate). Dit artikel is deels gebaseerd op een paper van Atze Boerstra voor het AIVC-congres in 2018. Bovendien kan het worden beschouwd als een vervolg op het artikel van Louie Cheng in het REHVA Journal van juni 2017.