De energiewereld staat aan de vooravond van revolutionaire veranderingen. Duurzame opwekking van elektriciteit wordt steeds belangrijker, omdat fossiele brandstoffen in rap tempo opraken. Om grootschalige duurzame opwekking in de nabije toekomst mogelijk te kunnen maken, zal het huidige ‘verouderde’ elektriciteitsnet en de infrastructuur aangepast moeten worden. Innoveren met gelijkspanning biedt de oplossing.
 

Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft twaalf locaties in Nederland aangewezen waar slimme elektriciteitsnetten mogen worden aangelegd. Eén van die locaties is de Haarlemmermeer, in het glastuinbouwgebied PrimAviera langs de A4. Direct Current BV gaat daar samen met haar partners een middenspannings en laagspanningsnetwerk op gelijkspanning ontwikkelen en realiseren. De minister heeft een subsidie toegekend voor het project genaamd DC=DeCent (decentraal energienetwerk tuinbouw op gelijkspanning). De partners binnen DC=DeCent zijn naast Direct Current BV, de bedrijven Joulz, KEMA, Siemens, Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland en de Stichting Gelijkspanning.
 

Auteur(s): H. (Harry) Stokman, directeur en gelijkspanningsexpert Direct Current BV
 

Lees verder in PDF.