Terug naar de kennisbank

Simulatie-ondersteunde GeoTabs-optimalisatie

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Winnaar ATIC Masterthesis award 2014

Met hun gezamenlijk neergelegde masterthesis Simulatie-ondersteunde ontwerpoptimalisatie van een Geotabs kantoorgebouw, onder het peterschap van promotor Wim Boydens en Jelle Laverge, wonnen Karel-Jan Smet en. Eveline Van Poucke de Marcel Herman prijs 2014 (zie foto). Deze werd door de vakvereniging Atic in Leuven uitgereikt door voorzitter Joris Mampaey. De studenten burgerlijke bouwkunde van de universiteit Gent voerden een geslaagd generiek multidisciplinair en gentegreerd onderzoek uit. naar de optimalisatie van een geothermisch verwarmd en gekoeld kantoorgebouw, waarbij thermisch geactiveerde gebouwdelen (betonkernactivering) als afgiftesysteem worden ingezet. Dit gebouwtype is ook bekend als Geotabs-gebouw.

Geotabs is een stilaan ingeburgerd begrip. De benadering van ontwerp, performantieoptimalisatie en aansturing is evenwel nog een methodologie die omwille van zijn veelzijdigheid en complexiteit te weinig kwalitatieve invulling kent in de bouwpraktijk.Het is een complex vraagstuk, dat inzicht en aanpak vanuit verschillende disciplines vraagt. De studenten hebben deze uitdaging echter op een zeer sterke, verfrissend innovatieve en grondige wijze ingevuld en hun resultaten vormen een bruikbare grondslag voor een onderbouwde praktijkevolutie naar meer optimale gentegreerde ontwerpen en regelstrategien van en voor Geotabsgebouwen.

Auteur(s): Prof.ir. W. (Wim) Boydens,, ir. K.J. (Karel-Jan) Smet en ir. E. (Eveline) van Poucke, dr.ir. J. (Jelle) Laverge, ir-arch. T. (Thomas) Bockelandt, . Universiteit Gent, faculteit ingenieurs wetenschappen en architectuur. Studiebureau boydens consulting department sustainability

Lees meer in de PDF