Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Energiebesparing is nodig om de CO2 -doelstellingen te halen en het einde van de fossiele brandstofvoorraad uit te stellen. De gebouwde omgeving is in Nederland verantwoordelijk voor 40 % van het totale energiegebruik [1]. Dit maakt onderzoek naar energiebesparingmogelijkheden in de gebouwde omgeving van belang. Steeds meer ontwerpers realiseren zich dit en integreren energiebesparingtechnieken in hun ontwerpen. Woningbouwcorporaties renoveren grote woningbouwprojecten (wijken), waarmee de energiebesparing in de bestaande bouw kan worden versneld. Op deze schaal worden collectieve installaties economisch haalbaar en beginnen duurzame energietechnieken economisch aantrekkelijk te worden [19]. De beoordeling van bestaande rekenmethoden voor energieprestatie is onderdeel van een promotieonderzoek. Het doel van dit onderzoek is het ontwerpen van een wijk-evaluatiemodel om woningbouwcorporaties te ondersteunen bij het kiezen van een renovatieoplossing met optimale resultaten voor energieprestatie. Hiervoor zal een nieuw rekenmodel voor energieprestatie op wijkniveau worden ontwikkeld met behulp van bestaande rekenmethoden. 

Om na te gaan welke onderdelen van belang zijn voor een energieprestatieberekening op wijkniveau, is gekeken naar het energiegebruik en de CO2 -uitstoot van diverse aspecten in een wijk. Het in tabel 1 weergegeven gemiddelde energiegebruik van een Nederlandse woning voor verwarmen, warmtapwater en apparaten [2] levert de grootste bijdrage aan de CO2 -uitstoot op wijkniveau. Bij het onderdeel transport hangt de CO2 -productie sterk af van het transporttype en de reisafstand. De gemiddelde energie- en CO2 -waarden voor transport gaan uit van een gemiddeld huishouden van 2,3 personen [22]. Tot slot is de hoeveelheid elektriciteit, benodigd voor straatverlichting (weergegeven per woning), erg klein vergeleken de andere onderdelen [3].

Auteurs: mw.ir. R.C.P. Vreenegoor*, prof.dr.ir. J.L.M. Hensen** en prof.dr.ir. B. de Vries

Lees meer in de PDF