Terug naar de kennisbank

Schone lucht in een gezond ziekenhuis

In een ziekenhuis kan een goed binnenmilieu bijdragen aan het welzijn van de patiënt en daarmee aan een snellere genezing. Een ziekenhuis waarbij dat het geval is wordt een ‘healing environment’ genoemd. Een goed binnenmilieu is echter niet alleen een welzijns-zaak; een goed binnenmilieu is ook van belang voor een goede gezondheid, zeker in een ziekenhuis. Dit artikel gaat daar nader op in. Het beperkt zich daarbij tot de vraag hoe bouwkundige en installatievoorzieningen in een ziekenhuis kunnen bijdragen aan schone lucht, en daardoor aan een verhoging van de gezondheid en het welzijn van medewerkers en van patiënten. Eerst wordt ingegaan op de mogelijke effecten van vervuilde lucht op het welzijn en op de gezondheid. Vervolgens komen uitgangspunten voor mogelijke voorzieningen aan de orde. De brongerichte aanpak wordt in dat verband toegelicht en uitgewerkt. Daarna wordt een overzicht gepresenteerd met mogelijke voorzieningen. Ten slotte volgen twee voorbeelden van ziekenhuizen waarin voorzieningen voor schone lucht worden gerealiseerd.

Ulrich [1] heeft de effecten van een goed binnenmilieu in 2004 beschreven in het rapport The Role of the Physical Environment in the Hospital of the 21st Century: A Once-in-a-Lifetime Opportunity. Het gaat bij hem niet alleen om binnenmilieu-aspecten als licht, lucht, geluid en thermisch comfort maar ook om zaken als genezende tuinen, muziek en uitzicht. In zijn rapport worden ongeveer 800 artikelen over binnenmilieu in ziekenhuizen beschreven en beoordeeld. Op basis van die artikelen concludeert Ulrich dat er veel bewijs is dat patiënten sneller zullen genezen als voorzien is in een goed binnenmilieu. In Nederland heeft A. van den Berg in 2005 een nadere literatuurstudie verricht naar licht, lucht geluid en thermisch comfort in healing environments, ter gelegenheid van de opening van het nieuwe Academisch Medisch Centrum in Groningen [2]. Zij brengt meer nuances aan en stelt dat bij sommige ‘healing environment’ maatregelen de bewijskracht voor hun positieve werking niet altijd even sterk is.

Auteur: drs. J. van den Eijnde

Lees verder in PDF.