Terug naar de kennisbank

Scholen, Ventilatie, Energie en Besmettingskans; En de zin en onzin van spuien

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De Covid pandemie heeft het belang van goede ventilatie duidelijk op de kaart gezet. Het resultaat is geweest dat in veel scholen in de afgelopen twee jaar dat de ramen vaak open heb­ben gestaan, zelfs in de winter. Dat was noodzakelijk doordat de ventilatie vaak nog niet op orde was. Vanuit het oogpunt van besmettingskans is dat positief, vanuit comfort en energetisch oogpunt is dat minder optimaal. Er is extra energie nodig om de extra warmteverliezen via de open ramen te com­penseren. Naast dat dit vanuit het oogpunt van duurzaamheid niet wenselijk is, zijn door de snel stijgende energiekosten, de extra kosten daarvan voor scholen ook minder goed te dragen. 

Er is dus sprake van een optimalisatievraagstuk van gezond­heid versus energie. Op het niveau van de samenleving lijkt een keuze voor gezondheid vanzelfsprekend. Hiervoor hoeven we enkel te kijken naar wat de Covid-pandemie de Nederlandse samenleving heeft gekost. Op het niveau van de school komen die kosten voor de gezondheidszorg niet terug, maar wel die van de energierekening. 

Uitgangspunt zal uiteindelijk toch moeten zijn dat de gezond­heid op de eerste plaats komt. Maar het is mooi wanneer we dat op een verantwoorde manier kunnen doen. In dit geval met een beperkt gebruik van energie. Daarom hebben we in dit onderzoek gekeken naar de energie­kosten versus de opbrengsten in termen van een verminderde kans op besmettingen in geval van een klaslokaal. Het doel was te onderzoeken hoe de verhouding is tussen extra energiekosten in de winter door meer te ventileren, eventueel in combinatie met spuien, versus een reductie in de kans op besmettingen. Deze verhouding wordt vooral afhankelijk geacht van het type ventilatiesysteem en het isolatieniveau. 

 

Lees meer in de PDF