Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

In de jaren 1945-1975 koelde het klimaat op aarde af, en velen dachten toen dat dat de voorbode was van de nieuwe ijstijd. Maar in diezelfde jaren steeg het koolzuurgasgehalte van de atmosfeer wl. Voor het beleid is dat een belangrijk gegeven, want het betekent dat de uitstoot van broeikasgassen en het klimaat niet n op n met elkaar zijn gecorreleerd. Sommigen wijten die temperatuurdaling aan een verhoogde vulkanische activiteit, anderen aan een verminderde zonneactiviteit, en weer anderen menen dat het komt doordat wij toen zveel steenkool verbrandden dat er daardoor veel vaste deeltjes in de atmosfeer terecht kwamen, zodat het zonlicht werd gelterd. Hoe dan ook, het maakt duidelijk dat er veel andere processen dan emissie van koolzuurgas zijn die het klimaat benvloeden. 

Daar zijn nog veel meer voor beelden van. Al Gore waarschuwt ons met veel aplomb dat als we niet zuinig zijn met energie de zeespiegel wel zes meter kan stijgen door het afsmelten van de ijskap van Groenland. Maar wij weten dat in de vorige warme tijd, tussen de twee laatste ijstijden in, de zeespiegel k zes meter hoger stond dan nu, znder menselijke invloed. Amersfoort lg toen aan zee. Maar het koolzuurgasgehalte in de atmosfeer was toen niet hoger dan in het pre-industrile tijdperk, rond 280 ppm (parts per million, delen per miljoen). Homo sapiens bestond al wel, maar in het stenen tijdperk was er natuurlijk nog geen sprake van grootschalige emissie.

Auteur(s): prof. Salomon Kroonenberg

Lees meer in de PDF