Terug naar de kennisbank

Samenwerking tussen facility manager en technische dienst

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Goed binnenklimaat en laag energiegebruik 

Uit verschillende internationale en nationale studies blijkt dat 70% van de gebouwgebruikers ontevreden is over het klimaat op hun werkplek. Ook blijken vele klimaatinstallaties tot 30% meer energie te gebruiken dan uit hun specificaties verwacht had mogen worden. Tijdens de 28ste internationale PLEA2012 conferentie in Lima (7-9 november 2012) vonden architecten, bouwkundigen, werktuigbouwkundigen en andere conferentiegangers het herkenbaar dat duurzaam ontwerpen en bouwen meestal niet leidt tot de te verwachte duurzame effecten, waarbij de juiste wijze van duurzaam exploiteren door facility managers van groot belang is. Dit artikel is een herschreven weergave van de conferencepaper die de Best Paper Award van genoemde conferentie in de wacht heeft gesleept.

De facility manager is, ook volgens de Europese facilitaire norm EN15221, eindverantwoordelijk voor het binnenklimaat, maar heeft de taak van het beheren en onderhouden van de klimaatinstallaties meestal volledig gedelegeerd naar de technische dienst. Dit onderzoek toont aan dat de afstand tussen degenen die een rol spelen in de klanttevredenheid en de kwaliteit van het binnenmilieu soms te groot is en dat betrokkenen niet altijd dezelfde taal spreken als het om het verbeteren van het binnenklimaat en het daarmee samenhangende energiegebruik gaat. Dat ieder zijn specifieke verantwoordelijkheden heeft passend bij zijn eigen specialisme lijkt logisch. Maar in dit geval zijn ze zo ver uit elkaars gezichtsveld verdwenen dat het gemeenschappelijk belang van het creren van toegevoegde waarde van een optimaal binnenklimaat, een laag energiegebruik en lage exploitatiekosten onvoldoende wordt bediend. Deze toegevoegde waarde kan worden gemeten in klanttevredenheid, in termen van binnenklimaat en comfort, laag ziekteverzuim, een hogere arbeidsproductiviteit, en betere kwaliteit van die productie, lagere onderhoudskosten aan klimaatsystemen en een lager energiegebruik. Helaas wordt deze toegevoegde waarde vaak niet gerealiseerd, wat resulteert in een slecht binnenklimaat en een te hoge energierekening.Dit artikel beschrijft de resultaten van een reeks van kwalitatieve onderzoeken naar de grip op het binnenklimaat van de facility manager en de mate van samenwerking met de technische beheerders en leveranciers. De dagelijkse praktijk in een aantal cases is beschreven en geanalyseerd en door literatuuronderzoek aangevuld. Beste en slechtste praktijken worden daarmee verklaard en toegelicht. Tot slot worden aanbevelingen gedaan voor ontwerpers, bouwers en beheerders van klimaatsystemen en systemen voor gebouwenbeheer, met speciale aandacht voor de noodzakelijke communicatie tussen de technische en minder technische beheerders, zoals de meeste facility managers blijken te zijn. Dit onderzoek is mede uitgevoerd door tientallen studenten van de opleiding Facility Management Den Haag.

Auteur(s): F.G.L. (Frans) Joosstens, Haagse Hogeschool en lid lectoraat Energie en de Gebouwde Omgeving

Lees meer in de PDF