Terug naar de kennisbank

Robuustheid van gebouwen en luchtbehandelingsinstallaties

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Gebouwgerelateerde gezondheidssymptomen en comfortklachten

Uit epidemiologische onderzoeken blijkt dat gebruikers van kantoorgebouwen met complexere luchtbehandelingsinstallaties, dat wil zeggen systemen met meer technische apparatuur om het binnenmilieu te beheersen en regelen, meer klachten hebben. Deze klachten omvatten niet alleen lichamelijk symptomen [1], [2], maar ook klachten over de binnenluchtkwaliteit en het thermisch comfort [3], [4]. Omdat deze complexere systemen meestal in de eerste plaats gericht zijn op een betere naleving van bepaalde normen op het vlak van gezondheid en comfort, is het merkwaardig dat het aantal klachten daar hoger is. De meest gehanteerde verklaring voor dit verschijnsel is dat complexere luchtbehandelingsinstallaties meer mogelijke bronnen van binnenluchtvervuiling bevatten, zoals filtersecties, koelsecties, bevochtigers en warmtewielen. De auteurs van dit artikel erkennen dat dit op zichzelf juist is, maar stellen dat het slechts een deel van de verklaring vormt, en dat een meeromvattende verklaring kan worden geponeerd.

Het uitgangspunt voor een meeromvattende verklaring is het besef dat het hier gaat om een discrepantie tussen een hoog prestatieniveau van bepaalde technologieën in het ontwerpstadium en in de testkamer, en een onverwacht lage prestatie van diezelfde technologieën in praktijksituaties. Bovendien is deze discrepantie niet in alle gevallen even groot. Minder complexe luchtbehandelingssystemen lijken, vooral wanneer ze worden gecombineerd met een geschikte bouwfysica, beter te voldoen aan de verwachtingen van de gebruikers.

Auteurs: drs. J.L. Leyten* en ing. S.R. Kurvers**