Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Het integreren van brandveiligheidsmaatregelen in een bouwplan  is een specialistisch en multidisciplinair vakgebied waarbij technische ervaring, kunde en onderzoek noodzakelijk zijn. Gezien het  grote maatschappelijk belang is er op de Faculteit Bouwkunde een  college Brandveiligheid opgezet. Studenten Installatietechnologie  hebben in combinatie met enkele vakken op het gebied van fysica,  warmteen stromingsleer, CFD etc. de mogelijkheid zich op  academisch niveau te verdiepen in aspecten van brandveiligheid.  De basis voor een academische Master opleiding Firesafety is dus  binnen het Master programma Building services aanwezig. Naast  onderwijs wordt er ook in beperkte vorm onderzoek verricht. Dit  onderzoek richt zich voornamelijk op communicatie en structuur in samenhang met het ontwerpbouw en exploitatieproces.  Hierbij wordt rekening gehouden met de totale levenscyclus van  een bouwwerk, dat wil zeggen vanaf het initiatief van een opdrachtgever tot aan het einde van de levensduur van een gebouw.  Punten zoals alle betrokken stakeholders/disciplines, de projecten  bouwfasen en de brandveiligheidsproducten worden hierin verweven. De kern van dit onderzoek ligt in het zoeken van een procesmatig gentegreerde verbeteringsmethode voor de beoordeling/ afweging van/tussen brandveiligheidsmaatregelen. Het onderzoek  richt zich vooral op de conceptuele fase van het ontwerpproces  gericht op de utiliteitsbouw, maar wel met de bedoeling hierbij  de hele levenscyclus van een gebouw in ogenschouw te nemen. Het  onderzoek wordt door studenten verricht in n van hun Masterprojecten of in het kader van hun afstuderen. Deze opdrachten  worden in nauwe samenwerking en met ondersteuning van het  bedrijfsleven gedaan. Ook zijn verschillende brandveiligheidsexperts uit de praktijk actief als gastdocent bij de opleiding.  Dit artikel is een deel van een Master opdracht Brandveiligheid  in het master-programma Installatiechnologie van de unit Building Physics and Systems van de Faculteit Bouwkunde.

Recent zijn de landelijke unifor mering van de voorschriften  voor het brandveilig gebruik  van gebouwen landelijk uniform vastgelegd in het Besluit Gebruik Bouwwerken. In de nieuwe wetgeving is een  zorgplicht gentroduceerd. Die plicht  geldt voor eigenaren en beheerders van  bouwwerken, open erven en terreinen,  maar ook voor personen die bouwwerken, open erven en terreinen in  gebruik hebben en die bouwwerken  bouwen of slopen. De zorgplicht  *  Technische Universiteit Eindhoven **  Efectis Nederland BV *** Kropman Installatietechniek fungeert als vangnetbepaling als er  zich onveilige of ongezonde situaties  voordoen.

Auteur(s): P.Wijnhoven BSc, mw. ir. I.M.M.M.C. Naus,prof.ir. W. Zeiler 

Lees meer in de PDF