Terug naar de kennisbank

Risicomanagement als integraal onderdeel van assetmanagement

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Assetmanagement is er op gericht om een bedrijfsmiddel, ook vastgoed, zo efficiënt mogelijk in te zetten. De begrippen duurzaamheid en risico maken daar steeds meer onderdeel van uit. Niet alleen vanuit het perspectief van de eigenaar, maar ook steeds vaker vanuit de klant of opdrachtgever en zijn belangen en opvattingen. Dit artikel richt zich specifiek op de technische risico’s van vastgoed en de wijze waarop deze in beeld kunnen worden gebracht; niet alleen door ze te benoemen, maar ook door een praktische methode aan te reiken om ze te kwalificeren en kwantificeren. Doel is dat de technische risico’s – en zo de kans op verstoring of beperking van de inzetbaarheid van bedrijfsmiddelen – en daarmee ook de (financiële) consequenties voor het rendement en/of immateriële schade, waaronder imagoschade, inzichtelijk en meetbaar worden gemaakt.

Het begint met de vraag, wat is een risico? In dit artikel wordt hieronder verstaan: de kans dat een gebeurtenis plaatsvindt, vermenigvuldigd met het ‘gevolg’ ervan. De tweede vraag is in hoeverre een organisatie bereid is risico’s te accepteren en hoe dit dan wordt vastgelegd? En welke risico’s kunnen worden onderscheiden, welke impact hebben ze en waarop hebben ze impact? Het gaat in essentie om het meetbaar maken van risico’s en het stellen van kaders, om te kunnen bepalen of een risico klein of groot is, en daarmee aanvaardbaar of niet. Kernbegrippen zijn functionaliteit, esthetica en veiligheid. Deze begrippen zijn door de tijd heen niet alleen aan verandering onderhevig, maar ook voor de verschillende markt- of klantsegmenten anders. Het lijkt een open deur, maar dit is binnen de bouw- en vastgoedwereld helaas nog niet altijd vanzelfsprekend. Feitelijk zijn er twee vormen van technische risico’s te onderscheiden. De zogenaamde degraderende risico’s, die het gevolg zijn van verouderingsprocessen van materialen of elementen, én escalerende risico’s, die vooral het gevolg zijn van veranderende maatschappelijke opvattingen en kennis van veiligheid en gezondheid. Een voorbeeld van een escalerend risico is asbest; in het begin van de vorige eeuw een bouwmateriaal met excellente eigenschappen, tegenwoordig een groot gevaar voor de volksgezondheid.

Auteur: Ing. T.J. ( Johan) Zijlstra, senior consultant, Vabi

Lees meer in de PDF