Terug naar de kennisbank

Rigoureus project: 75 % energie besparen bij renovatie

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Dan moet de bewoner ook wat

Het energiegebruik van gebouwen is ongeveer 30 % van het  totale energiegebruik in Nederland [1]. Om de doelstellingen  van Kyoto en meer ambitieuze Europese, nationale en lokale  programmas (Schoon en Zuinig, PEGO, Klimaatakkoord)  te halen, begint de overheid ook woningcorporaties en  energiebedrijven aan te spreken op hun verantwoordelijkheid  om in de gebouwde omgeving energie te besparen.

Een grote slag in energiebespa ring kan worden gemaakt in de bestaande bouw. Niet alleen zijn er veel meer bestaande woningen dan nieuwbouwwoningen, de energetische kwaliteit ervan is vaak slecht. Geschikte momenten om in de bestaande gebouwvoorraad energiebesparende maatregelen in te voeren zijn natuurlijke mutatiemomenten, zoals groot onderhoud en renovatie. Denk daarbij ook aan de zogenaamde prachtwijken van minister Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie).

Auteur(s): ir. F.G.H. Koene

Lees meer in de PDF